POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

 

 1. OGÓLNE
  • Unity Mortgages Ltd ("my", "nas", "nasz") jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Jesteśmy administratorem danych i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r., zmienioną lub zastąpioną przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych z 2016 r. oraz wszelkimi przepisami krajowymi, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych ("przepisy o ochronie danych").
  • Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących Państwa danych oraz sposobu ich traktowania.

Niniejsze zasady mają zastosowanie do informacji, o których zbieramy:

 • Goście odwiedzający naszą stronę internetową
 • Klienci
 • Introducenci
 • Dostawcy
 1. ODWIEDZAJĄCY NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
  • Możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:
   • po wypełnieniu formularzy kontaktowych online na naszej stronie internetowej ("Witrynie"), podając swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer kontaktowy;
   • za każdym razem, gdy użytkownik przekazuje nam informacje, zgłaszając problem z naszą stroną, składając skargę, zapytanie lub kontaktując się z nami z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji;
   • podczas odwiedzania naszych Stron internetowych zachowujemy szczegóły, takie jak dane o ruchu drogowym, dane dotyczące lokalizacji, blogi internetowe i inne dane dotyczące komunikacji oraz zasoby, do których użytkownik ma dostęp (patrz sekcja 2.2.2 dotycząca Plików Cookie poniżej); oraz
   • za każdym razem, gdy ujawniają nam Państwo swoje informacje lub gdy zbieramy od Państwa informacje w jakikolwiek inny sposób, za pośrednictwem naszych Stron.
  • Możemy również zbierać dane w następujący sposób:

Adres IP

 • Ze względu na ochronę przed oszustwami możemy gromadzić informacje o Twoim urządzeniu, w tym, jeśli jest to możliwe, o Twoim adresie protokołu internetowego. Możemy również gromadzić informacje o systemie operacyjnym Twojego urządzenia i typie przeglądarki, w celu administrowania systemem i przekazywania zbiorczych informacji naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania stron internetowych przez naszych użytkowników i nie identyfikują one żadnej osoby.

Cookies

 • Nasze strony internetowe używają plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszych stron. Pomaga nam to zapewnić Ci dobre wrażenia podczas przeglądania naszych stron internetowych, a także pozwala nam ulepszać nasze strony. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy, oraz celów, dla których ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie [https://www.unitymortgages.co.uk/cookie-policy/].
 • Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów:
  • dostarczyć Państwu informacje lub usługi, o które Państwo prosiliście;
  • odpowiedzieć na zapytanie złożone za pomocą naszych formularzy kontaktowych online;
  • umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszych stron internetowych, jeśli się na to zdecydujesz;
  • upewnij się, że treści z naszych stron internetowych są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego urządzenia;
  • ulepszać nasze strony i usługi;
  • rozpatrywać i rozpatrywać wszelkie skargi i zapytania składane przez Państwa; oraz
  • skontaktować się z Tobą w celach marketingowych, jeśli się na nie zapisałeś (więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 5).

Linki do stron internetowych

Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych osób trzecich. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik skorzysta z łącza do którejkolwiek z tych stron, strony te będą stosować inne warunki dotyczące gromadzenia i prywatności danych osobowych użytkownika i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Proszę sprawdzić przed wysłaniem informacji na te strony.

 1. CUSTOMERS
  • W celu świadczenia usług na rzecz klientów będziemy zbierać dane takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer kontaktowy, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego i informacje finansowe. Możemy również otrzymywać szczegółowe informacje na temat kontroli kredytowych przeprowadzanych w miejscach, w których zostały nam one dostarczone przez klienta.
 • Będziemy dzielić się z naszymi pracownikami danymi osobowymi klientów w celu zarządzania naszymi relacjami z Państwem i będziemy przechowywać dane osobowe klientów przez 80 lat.
 • Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystamy w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umów, które zawieramy z naszymi Klientami i udostępnimy je instytucjom finansowym, które mogą pomóc w świadczeniu usług finansowych klientom, w tym dostawcom produktów, kredytodawcom, bankom, ubezpieczycielom, zarządcom funduszy, dostawcom platform i zewnętrznym paraplanistom (w tym paraplanistom HLP).
 • Będziemy wykorzystywać dane osobowe klientów dla naszych uzasadnionych interesów, w tym:
 • udostępniania danych osobowych HLP, ponieważ są one odpowiedzialne za usługi, które świadczymy naszym klientom i mają prawny obowiązek monitorowania naszej zgodności z zasadami FSMA i Financial Conduct Authority. Dalsze szczegóły dotyczące sposobu, w jaki HLP będzie wykorzystywać dane osobowe klientów, można znaleźć na swojej stronie internetowej https://www.hlpartnership.co.uk/.
 • za Twoją zgodą, wprowadzanie na rynek naszych innych produktów i usług za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej; oraz
 • za zgodą użytkownika, uzyskanie od osób trzecich jego danych osobowych, w tym danych dotyczących jego stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego lub postępowań karnych od osób trzecich, takich jak pracodawcy i agencje informacji kredytowej, agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom i inne podobne organizacje.
 • Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").

 

 1. DOSTAWCY

Będziemy zbierać dane takie jak nazwy kontaktowe, adresy, adresy e-mail i numery telefonów w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie towarów i/lub usług, które zamówiliśmy u Ciebie, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych oraz w celu złożenia dalszych zamówień. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym pracownikom w celu zarządzania naszymi relacjami z Państwem, a Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w nieskończoność. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG.

 1. MARKETING
  • Możemy wykorzystywać dane osobowe klientów w celu dostarczenia im szczegółów dotyczących naszych usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące.
  • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji wyszczególnionych w punkcie 5.1 w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania takich informacji:
   • Zaznaczyć odpowiednie pole znajdujące się w formularzu, na którym zbieramy Twoje dane;
   • klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji zawarty w otrzymanym komunikacie; lub
   • Wyślij nam e-mail na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 01324627711, podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
  • W przypadku gdy użytkownik zapisał się na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej, jego dane osobowe będą przechowywane przez cały czas od momentu zapisania się na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, chyba że użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich informacji.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  • Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o podstawie prawnej, w oparciu o którą przetwarzamy Państwa dane osobowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe z następujących powodów:
   • za wykonanie umowy, którą zawieramy z tobą;
   • jeżeli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy; oraz
   • dla naszych uzasadnionych interesów (zgodnie z opisem w niniejszej polityce).
  • Będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym poufne dane osobowe, jeżeli uzyskamy Państwa wyraźną zgodę.
 2. ujawnianie twoich danych osobom trzecim
  • Oprócz stron trzecich wymienionych wcześniej w niniejszej polityce, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujących uzasadnionych celach biznesowych:
   • pracowników w celu ułatwienia świadczenia usług dla Państwa;
   • dostawców oprogramowania IT, którzy hostują naszą stronę internetową i przechowują dane w naszym imieniu; oraz
   • potencjalnemu nabywcy części lub całości działalności lub majątku firmy Moneybookers, w którym to przypadku dane osobowe, w tym Państwa dane, będą również stanowiły jeden z przekazywanych aktywów.
  • Możemy ujawnić Państwa dane osobowe policji, organom regulacyjnym, radcom prawnym lub podobnym osobom trzecim, jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.
  • Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać Państwa danych osobowych innym organizacjom bez Państwa zgody.
 3. TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie przekazujemy danych osobowych poza EOG. Tam, gdzie jest to wymagane w przyszłości, zapewnimy zabezpieczenia, aby takie przekazywanie danych było zgodne z przepisami o ochronie danych.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  • Informacje, które nam Państwo podają, są udostępniane na naszych bezpiecznych serwerach. Wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Państwa informacji przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem. Ponadto, ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które mają uzasadnioną potrzebę biznesową takiego dostępu.
  • Tam, gdzie daliśmy Ci (lub gdzie wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do niektórych części naszych Stron, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy, abyś nie udostępniał nikomu hasła.
  • Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa informacji przesyłanych na naszą stronę; każda transmisja odbywa się na Państwa własne ryzyko.
 2. DOSTĘP DO DANYCH, ICH AKTUALIZACJA, USUWANIE I OGRANICZANIE ICH WYKORZYSTANIA
  • Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, ulegną zmianie.
  • Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych daje Ci pewne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została ona udzielona.
  • Możesz również poprosić nas o podjęcie następujących działań:
   • aktualizować lub zmieniać swoje dane osobowe, jeśli uważasz, że są one niedokładne;
   • usuń całkowicie swoje dane osobowe z naszej bazy danych;
   • przesłać Państwu kopie Państwa danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie i przekazać Państwa informacje do innego podmiotu, w którym je Państwo nam dostarczyli, a my przetwarzamy je elektronicznie za Państwa zgodą lub gdy jest to konieczne do wykonania umowy;
   • ograniczyć wykorzystanie Państwa danych osobowych; oraz
   • zapewnić dostęp do przechowywanych informacji o użytkowniku i dostarczyć je w zrozumiałej formie.
  • Możemy zażądać od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą zezwalać lub wymagać od nas odmowy dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, lub spełnienia wszelkich żądań złożonych zgodnie z Państwa prawami, o których mowa powyżej. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępu do Państwa danych osobowych lub przetworzyć jakiejkolwiek innej otrzymanej przez nas prośby, poinformujemy Państwa o przyczynach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.
  • Wszelkie prośby związane z powyższym prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony prywatności na adres [email protected], podając swoje imię i nazwisko oraz działania, które chcieliby Państwo podjąć. Należy pamiętać, że w związku z prośbami o dostęp do danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty w celu spełnienia prośby użytkownika.
 3. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Aby wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 01324627711 lub [email protected]

 1. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach w niniejszej polityce, które w istotny sposób wpłyną na sposób gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane osobowe zebrane wcześniej do innych celów niż te, o których informowaliśmy Państwa w momencie ich zbierania, powiadomimy Państwa o tym i, jeśli będzie to wymagane przez prawo, poprosimy o Państwa zgodę, przed wykorzystaniem Państwa danych osobowych do nowych lub nie powiązanych celów. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy.

 1. KONTAKT US

Do nadzorowania przestrzegania niniejszej polityki prywatności powołaliśmy specjalistę ds. ochrony prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub próśb dotyczących niniejszej polityki lub sposobu wykorzystania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności pod adresem [email protected]. Jest to dodatek do Państwa prawa do skontaktowania się z Biurem Komisarzy ds. Informacji, jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi na wszelkie pytania, które Państwo zgłaszają pod adresem https://ico.org.uk/global/contact-us/.

 

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2019